HRM systemen zijn hot!

HR professionals staan onder druk om hun toegevoegde waarde aan te tonen. Al geruime tijd klinken er kritische geluiden rond de HR afdeling. Zij moeten veranderen om hun bestaansrecht te behouden. Wat overigens geldt voor elk bedrijfsproces. Als we goed kijken zien we dat deze verandering al gaande is.

HRM systemen bieden de oplossing

HR is al lang niet meer een reactieve administratieve afdeling, verantwoordelijk voor het bijhouden van personeelsgegevens en het registreren van absenties. In tegendeel, moderne HRM systemen hebben er aan bijgedragen dat ook de volgende rollen ingevuld kunnen worden: administratief expert, strategische partner, facilitator van veranderingen, resource planner en verzorger van continuïteit. Hiermee is de HR afdeling langzaam aan haar plek in de boardroom aan het veroveren.

Om deze strategische plek vast te kunnen houden, zal ook de HR afdeling haar toegevoegde waarde moeten bewijzen, kwalificeren en promoten. Financiële rechtvaardiging is in een moderne organisatie van toepassing op iedere functie. Hoe kunnen HR professionals deze rechtvaardiging bewerkstelligen. Wederom lijkt automatisering de oplossing te bieden: HRM systemen bieden analyses van ziekteverzuim, rekruteringskosten, aanwending van aanwezige competenties, omzet per medewerker en dergelijke, die de toegevoegde waarde van de HR afdeling duidelijk kunnen aantonen.

De volgende, en wellicht grootste uitdaging is om deze resultaten intern te verkopen, zodat het hele bedrijf bereid is het HR team te ondersteunen. Human Resource Management is een proactieve functie, die een integraal deel uit moet maken van de hele organisatie. Zowel de HR afdeling, de organisatie als geheel en de individuele medewerkers zullen informatie met elkaar moeten verzamelen en delen. Intuïtieve, gebruikersvriendelijke HRM software systemen met personeelsportalen en “self service” functionaliteiten spelen in dit proces een belangrijke rol.

We zien dat HRM systemen de administratieve werkdruk verlagen, waardoor de HR professionals meer tijd hebben om zich te concentreren op zinvolle relaties met het personeel en hun nieuwe strategische rol in de boardroom. Dat is een positieve ontwikkeling want de retentie en ontwikkeling van bekwaam, gemotiveerd en toegewijd personeel is belangrijker dan ooit.

Gratis HRM infopakket

Nu aanvragen

U krijgt:

Vergelijk enkel bij uw organisatie passende systemen.
Beoordeel zelf online welke geselecteerde systemen het beste aansluiten bij uw wensen.
Om u te helpen bij de keuze van de juiste HRM software leverancier heeft Select een unieke checklist ontwikkeld.
Ontvang de meest actuele productinformatie en case studies.
Heeft u vragen of kunnen wij u persoonlijk helpen? Bel ons: 033-8200970.