SDB*Selfservice HR

Selfservice voor HR, Salarisinput, Vrijwilligersportaal en Zelfroosteren

Meer doen met minder mensen!

Onze functionaliteiten gebaseerd op Selfservice voor HR, Salarisinput, Vrijwilligersportaal en Zelfroosteren ondersteunen u bij het realiseren van een efficiëntere organisatie. Medewerkers krijgen via hun eigen portaal toegang tot hun HR- en roosterinformatie en kunnen deze zo nodig zelf wijzigen. Salarisinput komt maandelijks binnen via Selfservice Declaratie en zelfroosteren.

Oftewel, geen stroom papieren formulieren meer door de organisatie, maar een elektronische workflow, die de mutaties na goedkeuring automatisch verwerkt in de onderliggende SDB pakketten. Standaard ondersteunen wij de volgende processen:

SDB*Selfservice Medewerker geeft uw medewerker toegang tot de interactieve loonstrook, de jaaropgave en zijn eigen gegevens.

SDB*Selfservice Verlof ondersteunt de verlofaanvraag van verzoek via goedkeuring tot de automatisch bijgewerkte verlofkaart. Centrale roosteraars krijgen direct de informatie maar ook de aandachtsfunctionarissen die bijvoorbeeld de zelfsturende teams plannen.

SDB* Selfservice Personeel verzorgt alle contractwijzigingen en is eenvoudig en intuïtief in gebruik. Zo bewaakt het systeem de voortgang van de mutaties en signaleert op juistheid en volledigheid.

SDB* Selfservice Declaraties bevat alle processen voor de meest voorkomende soorten declaraties standaard. Eigen processen kunnen toegevoegd worden.

SDB* Selfservice Agenda is met een Outlook achtige indeling in staat om zelfroosteren te ondersteunen. Je krijgt inzage in je diensten en je hebt invloed op het aangeven van beschikbaarheid. Of je kunt inschrijven op openstaande taken. De agenda zorgt voor samenwerking met je teamleden en de roosteraars. Notificaties voor beschikbare diensten en de status van je aanvragen komen per mail naar je toe. Integratie is er met alle gangbare digitale privé-agenda’s met één druk op de knop.

SDB* Selfservice Verzuim biedt vanuit het portaal ondersteuning voor de verzuim en herstelmelding. De Wet verbetering Poortwachter wordt volledig ondersteund en kan aangevuld worden met eigen regelingen. Zelf ziek melden is mogelijk. Compleet met de koppelingen naar instanties en arbodiensten.

SDB*Selfservice Vrijwilligersportaal is onmisbaar voor uw organisatie bij het boeien, binden en belonen van de vrijwilligers. Zij worden steeds belangrijkere pijlers binnen zorg&welzijn organisaties. In ons vrijwilligersportaal komen deze functies en wetgeving samen en ondersteunt zo professioneel vrijwilligersmanagement. De onderlinge communicatie is de hoeksteen van het vrijwilligersportaal; of je nu met de coördinator dan wel met je contactpersoon berichten of gewoon informatie wilt delen. Communicatie betrekt vrijwilligers bij elkaar en bij de organisatie.

Ondersteunt centrale roosteraars maar ook aandachtsfunctionarissen binnen bijvoorbeeld zelfsturende teams.

En met SDB*Selfservice kunt u alles uitvoeren op het moment dat het uw medewerker uitkomt. Of dat nu is op een PC, thuis op een Apple, een tablet of een telefoon: de informatie is beschikbaar en er hoeft niets geïnstalleerd te worden.

De systemen van SDB en Ayton integreren naadloos op het gebied van rooster, de HR-contracten, het verzuim- en verlofproces en de salarisverwerking. Daarnaast koppelt Ayton nog steeds met alle andere salarisverwerkers en SDB nog steeds met alle roosterpakketten uit de zorg.

Uw salaris- en personeelsadministratie is onze core business. Geef het uit handen aan de specialisten van SDB Groep en besteed uw aandacht aan de zaken waar u goed in bent. SDB*BPO biedt u eenvoud, korte lijnen, veel gemak, goede kwaliteit en lage kosten.

Dat is toch gemakkelijk, zelf doen of zorgeloos uitbesteden kan ook (outsourcing)

 

 

SDB*Selfservice HR

Gratis HRM infopakket

Nu aanvragen

U krijgt:

Vergelijk enkel bij uw organisatie passende systemen.
Beoordeel zelf online welke geselecteerde systemen het beste aansluiten bij uw wensen.
Om u te helpen bij de keuze van de juiste HRM software leverancier heeft Select een unieke checklist ontwikkeld.
Ontvang de meest actuele productinformatie en case studies.
Heeft u vragen of kunnen wij u persoonlijk helpen? Bel ons: 033-8200970.