Daywize Cloud

Administratie & Selfservice
• Eén centrale plek voor alle persoons- en contractgegevens (ook via smartphone)
• Efficiënt afhandelen van wijzigingen met de flexibele workflowengine
• Invoer aan de bron door medewerker en manager (ESS/MSS)
• Naast standaardmutaties eigen mutaties en aanvragen mogelijk via vrije formulieren
• Opbouw digitaal dossier en mogelijkheid voor digitale handtekening
• Realtime inzicht in doorlooptijd en status van de processen


Digitaal dossier
• Flexibele inrichting dossiertabs
• Toegang dossiertabs instelbaar op basis van gebruikersrollen
• Automatische berekening maximale bewaartermijnen
• Automatische opslag eindversie document in dossier aan einde workflow
• Filter op dossiertabs en preview van dossieritems


Onboarding & Offboarding
• Nieuwe medewerker vult zelf gegevens aan
• Eenvoudig genereren van contracten via templates
• Onboarding-acties beschikbaar via mobile
• Versnelde indiensttreding optie (alle input via een mobile device)
• Inzicht in redenen voor uitdiensttreding
• Ondersteuning exit-interviews bij uitdiensttreding


Declaraties
• Eenvoudig indienen van onkosten en reiskosten
• Ook via smartphone (inclusief foto maken van de bon)
• Automatische berekening reisafstand, met verrekening van woon-/werkverkeer
• Gebruik van “favorieten” voor nog snellere invoer
• Workflow-differentiatie op basis van maximale bedragen
• Export naar salarissysteem of uitbetaling via SEPA-bestanden


Verlof
• Altijd inzicht in actuele verlofsaldo
• Ondersteuning van wettelijke en eigen verlofregelingen
• Onbeperkt aantal verlofpotjes per medewerker
• Signalering op verlofuren die komen te vervallen
• Aanvragen en goedkeuren van verlof via de smartphone
• Ondersteuning van alle vormen van bijzonder verlof


Verzuim
• Eenvoudig registeren van ziek- en hersteldmeldingen
• Tijdige signalering op basis van de Wet Verbetering Poortwachter
• Configuratie van het eigen verzuimprotocol
Features Daywize Cloud
• Digitaal functieboek
• Uitgebreide beschrijving van functie of rol
• Koppeling van competenties, resultaatgebieden en kwalificaties
• Actuele functieprofiel inzichtelijk voor medewerker
• Functieprofiel kan als basis dienen voor gesprekscyclus en feedback


Recruitment
• Eenvoudig aanvragen en publiceren van vacatures
• Gegevens sollicitanten direct in Daywize Cloud beschikbaar
• Automatische ontvangstbevestiging bij indienen sollicitatie
• Automatische matching van criteria
• Beoordeling mogelijk door selectiecommissie / toekomstige collega’s
• Versturen van uitnodigingen en afwijzingen op basis van sjablonen
• Mogelijkheid tot bulkafhandeling van sollicitaties
• Dashboards voor actueel inzicht in het recruitmentproces


Gesprekscyclus en/of continue dialoog
• Vooraf ingevuld gespreksformulier op basis van functieprofiel
• Eenvoudig formuleren van teamdoelstellingen
• Voorbereiding en verslaglegging door manager én medewerker
• Zelf samen te stellen gespreksformulieren
• Resultaat- en ontwikkelafspraken concretiseren via doelstellingen en actielijsten


Feedback
• Feedback uitvragen op basis van ontwikkeldoelstellingen of functieprofiel
• Mogelijkheid van vragenlijsten voor feedback gerelateerd aan project of team
• Eigen vragenlijsten voor generieke toepassingen, zoals medewerkerstevredenheid of
• Feedback door collega’s, maar ook door externen (klanten, partners, familieleden)
• Feedback geven in de vorm van Tips & Tops
• Toegankelijk via smartphone


Training & Opleiding
• Zoeken en aanvragen van opleidingen via de online catalogus
• Eenvoudig genereren en digitaal ondertekenen van opleidingsovereenkomsten
• Beheer inschrijvingen inclusief digitale presentielijsten
• Digitale evaluatieformulieren en eenvoudig genereren van certificaten
• Actueel opleidingsprofiel, inclusief behaalde kwalificaties


HR Rapportage & Analytics
• Dashboards met verschillende rapportages over medewerkers beschikbaar voor
manager, directie, recruiter, HR Advies en HR Administratie
• Eenvoudig exporteren naar MS Excel
• Alle gegevens kunnen via OData-feeds worden gebruikt in alle gangbare BI-tools

Daywize Cloud

Gratis HRM infopakket

Nu aanvragen

U krijgt:

Vergelijk enkel bij uw organisatie passende systemen.
Beoordeel zelf online welke geselecteerde systemen het beste aansluiten bij uw wensen.
Om u te helpen bij de keuze van de juiste HRM software leverancier heeft Select een unieke checklist ontwikkeld.
Ontvang de meest actuele productinformatie en case studies.
Heeft u vragen of kunnen wij u persoonlijk helpen? Bel ons: 033-8200970.