HR2day

Betrek medewerkers via één interactief HR platform

Stel je een interactief platform voor met al je persoonlijke gegevens en informatie over je dienstverband. Waar je verlofaanvragen indient, declaraties opvoert, vragen kunt stellen aan experts, kennis kunt delen met anderen en je direct je portfolio kunt bijwerken. Al je HR-processen komen hier bij elkaar, zodat je altijd volledig  inzicht hebt en nooit het gevoel van (extra) rompslomp krijgt. 

Alle HR-processen worden ondersteund met werkstromen, goedkeuringen en taken en signalen. En heeft een transactie gevolgen voor je salaris, dan wordt ook dat direct verwerkt. Waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met wettelijke of bedrijfsspecifieke regelingen. 

De toegevoegde waarde van HR2day

  • Draagt bij aan succesvoller HR-management en een succesvol bedrijf
  • Helpt je kansen voor je bedrijf op HR-vlak te benutten
  • Maakt je dagelijkse HR-werk efficiënter en makkelijker
  • Biedt een handige HR-app waar je overal en altijd je eigen dossier kunt bijhouden en waarmee je invloed op je carrière hebt
  • Zorgt er voor dat medewerkers zich mee betrokken voelen. Betrokken medewerkers zijn aantoonbaar gelukkiger in hun werk en daardoor productiever.