Personeelsinformatiesystemen: de ruggengraat van de employee life cycle

Personeelsinformatiesystemen zijn onmisbare tools voor het HR-management. Ze bieden een centraal overzicht van alle personeelsgegevens, waardoor HR-professionals efficiënter kunnen werken en betere beslissingen kunnen nemen.

In dit artikel wordt de rol van personeelsinformatiesystemen belicht in de verschillende fasen van de employee life cycle. We bespreken hoe HR software kan worden gebruikt om de werving en selectie, de indiensttreding, de loopbaanontwikkeling, de prestatiebeoordeling en het ontslag van medewerkers te ondersteunen.

Werving en selectie
HR systemen kunnen worden gebruikt om het wervings- en selectieproces te stroomlijnen en efficiënter te maken. Ze kunnen worden gebruikt om vacatures te publiceren, cv's te screenen, sollicitatiegesprekken te plannen en kandidaten te evalueren.

Personeelsinformatiesystemen kunnen HR-professionals helpen om:

 • De juiste kandidaten te vinden voor de juiste vacatures
 • Het wervingsproces te automatiseren
 • De kosten van werving te verlagen
 • De wervingstijd te verkorten

Indiensttreding
Personeelssystemen kunnen worden gebruikt om de indiensttreding van nieuwe medewerkers soepel te laten verlopen. Ze kunnen worden gebruikt om arbeidscontracten op te stellen, onboarding-programma's te implementeren en medewerkers toegang te geven tot bedrijfssystemen.

Personeelssoftware kan de HR-afdeling helpen om:

 • Nieuwe medewerkers snel en efficiënt in te werken
 • De risico's van compliance-overtredingen te verkleinen
 • De tevredenheid van nieuwe medewerkers te vergroten

Loopbaanontwikkeling
Personeelsinformatiesystemen kunnen worden gebruikt om de loopbaanontwikkeling van medewerkers te ondersteunen. Ze kunnen worden gebruikt om prestaties te volgen, opleidingsbehoeften te identificeren en carrièremogelijkheden te bieden.

Een HRIS kan de personeelsafdeling ondersteunen bij:

 • De prestaties van medewerkers te verbeteren
 • De betrokkenheid van medewerkers te vergroten
 • De retentie van medewerkers te verhogen

Prestatiebeoordeling
Personeelssystemen kunnen worden gebruikt om prestatiebeoordelingen efficiënt en objectief te laten verlopen. Ze kunnen worden gebruikt om beoordelingscriteria te definiëren, beoordelingen te verzamelen en beoordelingsresultaten te rapporteren.

Een personeelsinformatiesysteem kan de HR-manager helpen om:

 • Beoordelingen op een consistente en transparante manier uit te voeren
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers te identificeren
 • Besluiten over promoties en salarisverhogingen te nemen

Ontslag
HR systemen kunnen worden gebruikt om het ontslagproces te ondersteunen. Ze kunnen worden gebruikt om ontslagprocedures te documenteren, uitdiensttredingsuitkeringen te berekenen en toegang tot bedrijfssystemen te beëindigen.

Personeelsinformatiesystemen kunnen HR-afdelingen hulp bieden bij:

 • Het ontslagproces op een juridische en ethische manier uit te voeren
 • De risico's van claims te verkleinen
 • Het vertrek van medewerkers soepel te laten verlopen

Conclusie
Personeelsinformatiesystemen zijn onmisbare tools voor het HR-management. Ze kunnen worden gebruikt om de verschillende fasen van de employee life cycle te ondersteunen en zo de prestaties van medewerkers te verbeteren, de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en de retentie van medewerkers te verhogen.

Toekomstperspectieven
HR software zal  in de toekomst een nog belangrijkere rol gaan spelen in het HR-management. Door de toenemende digitalisering en de veranderende arbeidsmarkt zullen HR-professionals meer behoefte hebben aan data en analyses om goed onderbouwde beslissingen te nemen. PIS kunnen HR-professionals daarbij helpen door:

 • Gegevens uit verschillende bronnen te integreren
 • Data-analysetools te bieden
 • Inzichten te genereren die relevant zijn voor het HR-domein

Door deze ontwikkelingen zullen personeelsinformatiesystemen steeds meer worden gezien als strategische tools die kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie.

Gratis HRM infopakket

Nu aanvragen

U krijgt:

Vergelijk enkel bij uw organisatie passende systemen.
Beoordeel zelf online welke geselecteerde systemen het beste aansluiten bij uw wensen.
Om u te helpen bij de keuze van de juiste HRM software leverancier heeft Select een unieke checklist ontwikkeld.
Ontvang de meest actuele productinformatie en case studies.
Heeft u vragen of kunnen wij u persoonlijk helpen? Bel ons: 033-8200970.