HRM software selectie

HRM software selectie

Selecteer de juiste HRM software voor uw organisatie

Bij de keuze van een nieuw personeelsinformatiesysteem gaat het om een initiële introductie van automatisering op de HR afdeling of om vervanging van het huidige systeem. In beide gevallen is het van groot belang om een leverancier en software oplossing te selecteren die goed passen bij de aard van uw bedrijf. Dit gaat het beste met een goede analyse van de functies, die de HR-afdeling wil automatiseren. Daarnaast is het van belang om vast te stellen welke functies buiten Human Resources gekoppeld moeten worden met het nieuw te introduceren systeem. SelectHRM heeft een uitgebreide checklist opgesteld, die zeer bruikbaar is bij deze eerste stap van het HRM software selectie proces.

Dan is er nog de vraag of u zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het uitvoeren van de HRM software selectie en de daarop volgende implementatie of dat u daarvoor een consultant in de hand neemt. Als u het zelf gaat doen is het belangrijk hiervoor voldoende tijd uit te trekken. Het is een grote uitdaging om een dergelijk project aan te sturen. De uitrol van een dergelijk systeem zal de nodige organisatorische veranderingen met zich mee brengen. Gecombineerd met het feit dat de gekozen applicatie de komende 5 tot 10 jaar gebruikt zal worden, betekent dat er weinig fouten gemaakt mogen worden. Select is van mening dat de HRM software selectie prima zelf uitgevoerd kan worden, mits de eisen en wensen duidelijk door de organisatie geformuleerd zijn. Onze website kan u assisteren bij het samenstellen van een shortlist uit een lijst van de toonaangevende HRM software leveranciers in Nederland. De implementatie zal, volgens Select, moeten gebeuren met een projectteam bestaande uit eigen mensen en mensen van de leverancier.

De selectie van een salarisverwerkingssysteem

De meeste salarisverwerkingssystemen zijn generiek. Zij moeten voldoen aan de wet- en regelgeving, waardoor het voor de leveranciers lastig is om zich van elkaar de onderscheiden. De voornaamste vraag komt neer op wat de meest effectieve en kostenefficiënte manier is om deze functie in te vullen. De keuze kan in de meeste gevallen teruggebracht worden tot de volgende opties:

  • Een geïntegreerd personeels- en salarisverwerkingssysteem voor verwerking in eigen huis.
  • De salarisverwerking wordt uitbesteedt en gevoed door een intern HRM systeem.
  • De salarisverwerking wordt uitbesteedt en levert basis management rapportage.

Concluderend kan gesteld worden dat het onderscheidend vermogen van salarissystemen voornamelijk gezocht moet worden in gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en rapportagemogelijkheden.