CareerCentre B.V.

  • Droogbak 4
  • 1013 GE
  • Amsterdam


CareerCentre is webbased e-hrm software om de selectie, beoordeling en loopbaan processen binnen organisaties te optimaliseren en is daarmee een unieke e-HRM applicatie. De grondslag van CareerCentre is historische en huidige informatie over competenties, talenten, prestaties en inzetbaarheid van uw Human Capital te gebruiken als benchmark voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategisch HRM. Doordat CareerCentre modulair is opgebouwd rond diverse HR-thema’s, kunt u als organisatie kiezen voor die module die voor uw organisatie het meeste rendement oplevert. Onze kernwaarden zijn transparantie, kwaliteitsbewaking en efficiency.

Wat zijn de voordelen:
• Procesautomatisering en workflow management van selectie, beoordeling en loopbaanontwikkeling
• Effectiviteit, efficiënte, transparantie en consistentie HRM beleid
• Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers en managers door het inzetten van ESS, MSS en CSS
• Verlaging transactionele HR kosten
• Gebruikersvriendelijke interface
• Het genereren van standaardrapportages zoals: in-, door- en uitstroompercentages, leeftijdsopbouw en diensttijdopbouw, per module grafische en tekstuele presentatie van ken- en stuurgetallen.

Wat zijn onze producten:
Vanuit CareerCenter kunnen wij afgestemd op verschillende HR thema’s binnen uw organisatie, een spectrum aan HR producten aanbieden, waaronder: competentiemanagement, 360 graden feedback testen, E-assesments, functiebeheer, vacaturebeheer, opleidingsmanagement, HR e-formulieren, gesprekscyclus en management ontwikkel programma’s.

Onze organisatie:
CareerCentre B.V. is in haar huidige vorm met 9 medewerkers een jonge innovatieve groeiende organisatie, die kan terugvallen op een grote hoeveelheid relevante ervaring binnen de HR dienstverlening. De medewerkers van CareerCentre hebben een aantal gemeenschappelijke persoonlijke eigenschappen, waaronder een gezonde no-nonsense en “doen wat je belooft” mentaliteit. Of het nu gaat om personeelsmanagement in de meest brede zin van het woord of ICT kennis om stabiele systemen te vermarkten, alle disciplines zijn in deze organisatie vertegenwoordigd.