Blue Carpet

  • Oude Utrechtseweg 16
  • 3743 KN Baarn
  • Nederland
  • +31 (0) 35 626 14 66


Blue Carpet levert innovatieve software oplossingen binnen het zich snel ontwikkelende HR-domein.
Organisaties die snel kunnen inspelen op veranderingen zijn het meest succesvol en flexibele organisaties hebben de toekomst. Talent identificeren en zichtbaar maken is hierbij cruciaal.

Met onze drie producten Profile Manager, HR Manager en Pool Manager faciliteren wij individu en organisatie om talent maximaal te laten renderen. In het hart van onze platformen bevindt zich Profile Manager. Profile . Daarmee geven we een groeiend aantal werknemers, zzp’ers en studenten een persoonlijk ontwikkelinstrument in handen gedurende hun gehele loopbaan. Met HR Manager halen organisaties maximaal rendement uit het talent binnen de organisatie en met Pool Manager gaan organisaties een duurzame verbinding aan met talent buiten de organisatie.

Bij Blue Carpet werken gedreven, eigengereide professionals. We zijn begeesterd door onze visie dat Talent Management beter kan, getalenteerd in het verbeteren van HR-processen, en bekwaam in het leveren van state-of-the-art software.

Blue Carpet, show, indicate and engage talent.