Cobra Personeel

CTB Personele Systemen: Cobra

Een HRM- en Salarissysteem dat loont

Als full service dienstverlener in HRM- en salarisoplossingen verstaan wij de kunst van HRM processen en salarisadministraties als geen ander. Met onze Cobra produkten bieden wij u betrouwbare en innovatieve HRM en salarisdienstverlening voor iedereen binnen uw organisatie.

Cobra Personeel: Het instrument voor HR

Of het nu gaat om het aanmaken van arbeidscontracten, managementinformatie of het alvast verwerken van salarisrondes, Cobra Personeel ondersteunt u optimaal bij uw HR werkzaamheden. Cobra Personeel is een compleet HR systeem, volledig geïntegreerd met Cobra Salaris voor het voeren van de salarisadministratie. Medewerkers en managers geeft u met Cobra ESS/MSS online toegang tot het persoonsdossier en HR processen, zoals bijvoorbeeld verlofaanvragen. In samenwerking met diverse partners bieden wij u via Cobra Portaal toegevoegde waarde aan uw HR beleid voor vernieuwing, creativiteit en beweging.

Cobra Personeel: Dienstverband

De complete dienstverbandhistorie waaronder contracten, functies en salaris, in een oogopslag inzichtelijk. Door de integratie met Microsoft Office kunt u deze gegevens gemakkelijk opnemen in uw HR documenten, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten. Toekomstige mutaties verwerkt u alvast vandaag. De automatische signalen zorgen er vervolgens voor dat u en managers tijdig op belangrijke momenten in het medewerkerdossier worden geattendeerd.

Cobra Personeel: Verzuim

Snel en efficiënt registreert u ziek- en hersteldmeldingen. Het verloop van het verzuim en de uitgevoerde acties staan in het digitale medewerkerdossier. Door de integratie met Cobra Arbo regelt u in een keer de communicatie naar de arbodienst. Ondersteunende signalen attenderen u tijdig op de verschillende fases in het ziektedossier conform de Wet Poortwachter. De krachtige verzuimrapportages geven u een helder overzicht over het verzuim, per persoon of over de verschillende organisatieonderdelen.

Cobra Personeel: Verlof

Van uw medewerkers heeft u altijd het actuele verlofsaldo beschikbaar. Bij het berekenen van het verlofrecht wordt rekening gehouden met het dienstverband, zoals bijvoorbeeld de datum in dienst en het parttime percentage. Extra leeftijd- en dienstjarentoeslagen worden automatisch toegekend.

Cobra Personeel: Competenties

Medewerkers ontwikkelen zich continue. Voor het goed kunnen vastleggen en monitoren van competenties biedt Cobra uitstekende instrumenten.
Met het POP kunt u bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingstraject opstellen met daarin opleidingen, cursussen en de te behalen doelstellingen. De heldere competentieoverzichten zijn een belangrijk stuurinstrument voor het volgen van persoonlijke ontwikkelingen en het bewaken van de aanwezige competenties en vaardigheden binnen de gehele organisatie.

Cobra Personeel: HR Dashboard

Met één druk op de knop krijgt u met het HR Dashboard de belangrijkste gebeurtenissen en ken- en stuurgetallen gepresenteerd. Op A4 formaat krijgt u inzicht in onder andere de samenstelling van het personeelsbestand, het verloop hierin maar ook in verzuimstatistieken en groeicijfers in bijvoorbeeld salariskosten. Met het HR Dashboard verschaft u het management een helder overzicht over de stand van zaken van de organisatie. Cobra biedt verschillende soorten dashboards waaronder het week- en het jaardashboard.

Cobra Personeel: Signalen

Einde contract, einde leasecontract en het opstellen van een reïntegratieplan zijn belangrijke momenten om tijdig actie op te ondernemen. Door het werken met Cobra signalen wordt u tijdig geattendeerd op acties en gebeurtenissen die u niet mag vergeten. U bepaalt zelf welke signaleringen u wilt gebruiken en aan wie u deze beschikbaar stelt. Managers zien direct de actieve signalen in Cobra MSS (Manager Self Service). Overzichtelijk en actueel.

Cobra Personeel: Autorisatie

Met de uitgebreide autorisatie mogelijkheden van Cobra beschikt u over middelen om een juiste functiescheiding te waarborgen. U kunt gebruikersrollen definiëren specifiek afgestemd op de functie van de professional. Zo zal een HR professional alle opties beschikbaar willen hebben voor het beheren van het ziektedossier en zal de salarisprofessional juist de opties voor de loonverwerking nodig hebben. Daarnaast geeft u aan welke personen benaderd mogen worden, alle medewerkers in de organisatie of slechts de medewerkers van een afdeling.

Cobra Salaris: Hét gereedschap voor de salarisprofessional

Correcte en tijdige salarisverwerking is van groot belang voor elke organisatie. Met Cobra Salaris beschikt u over een geavanceerde en betrouwbare applicatie voor een efficiënte salarisadministratie. Cobra Salaris is een betrouwbaar salarissysteem, volledig geïntegreerd met Cobra Personeel voor het voeren van de personeelsadministratie. Gegevens zoals bijvoorbeeld de salarisstrook, stelt u online beschikbaar aan uw medewerkers of uw serviceklanten. Met Cobra kiest u zelf waar de salarisverwerking plaatsvindt, in huis of in service. Switchen kan, op elk gewenst moment.

Cobra ESS en MSS : Een efficiënte HRM-dienstverlening

Managers en medewerkers hebben online toegang tot een persoonlijk HR portaal. Via geautoriseerde rollen zijn actuele personeelsdossiers, loonstroken, verlofsaldi, ken- en stuurgetallen direct zichtbaar. Deze nieuwe manier van werken zorgt voor een uiterst efficiënte en kostenbesparende HRM dienstverlening en betrekt medewerkers bij uw organisatie.